Kort forklart: energiattest for yrkesbygg

Energiattesten gjør det mulig å planlegge fremtidige oppgraderinger grundig, slik at det er lett å investere penger i tiltak som vil redusere driftskostnader og øke energieffektiviteten til bygget. En god energiattest gir økt markedsverdi, og gjør bygget mer ettertraktet ved salg eller utleie.

Energiattest, puzzlespillet

Hva er en energiattest?

Energiattesten gir informasjon om mulige oppgraderinger for økt energieffektivisering og dokumenterer den forventede energibruken til bygget. Forholdene energiattesten baserer seg på er bl.a. bygningsmaterialer, isolasjon, ventilasjonssystemer og tekniske installasjoner. Attesten blir utstedt gjennom energimerkesystemet som Enova SF utvikler og drifter.

Energiattesten inneholder

Energiattesten skal inneholde energimerke, som gjenspeiler både energikarakteren og oppvarmingskarakteren. Energikarakteren forteller om bygget har et høyt eller lavt energibehov, mens oppvarmingskarakteren forteller i hvor stor grad det er mulig å dekke varmebehovet i bygget med fornybare energikilder. Attesten skal også inneholde en tiltaksliste som gir oversikt over mulige måter å redusere driftskostnader og øke energieffektiviteten på bygningskroppen eller bygningens tekniske anlegg. Er yrkesbygget i drift skal energiattesten inneholde dokumentasjon på målt energibruk de siste tre årene.

Yrkesbygg: krever ekspert for å utstede av energiattest

For å utføre energimerking av yrkesbygg, som videre resulterer i energiattest, må personen ha ingeniørkompetanse på bachelornivå med hovedfokus på bygningsteknikk og energifag. I tillegg må personen ha minimum to års praksis fra energiberegning av bygninger med teknisk anlegg. Andre regler gjelder for energimerking av nye boliger og bygninger. Dette skyldes at yrkesbygg er mer komplekse og utfordrende å innhente data fra. Hvordan eier eller leietager bruker bygget tas ikke med i betraktningen ved beregning av yrkesbyggets energibruk. Er yrkesbygget over 1000 kvm og består av deler som tilhører ulike bygningskategorier, må alle deler ha egen energiattest. 

Påbudt med gyldig energiattest

Det er påbudt med gyldig energiattest for alle yrkesbygg ved salg, utleie eller markedsføring via megler. Er yrkesbygget større enn 1000 kvm skal gyldig energiattest være tilgjengelig hele tiden. Energiattesten er gyldig i 10 år. Endringer som gjøres må dokumenteres i ny attest utstede av ekspert. Det er eier av bygget som har ansvar for å registrere korrekte opplysninger i energimerkesystemet. Registreringer kan enten gjøres av eier eller person med fullmakt fra eier.

Ønsker man å foreta seg energieffektive oppgraderinger er energiattesten essensiell. Attesten vil bekrefte at foreslåtte tiltak faktisk vil hjelp å forbedre energieffektiviteten, samt redusere bruken av ikke-fornybare energikilder. Enova støtter slike initiativer gjennom ulike støtteordninger. 

Kontakt oss