Energiportalen

Energiberegning av boliger

Energiportalen.no er et energiberegningsverktøy rettet mot boligeiere. Tjenesten er lisensbasert og tilbys normalt sett til boligeiere via kommuner eller produktleverandører. Energiportalen gir et gratis og objektivt estimat på dagens energibruk, reduksjon i energibruk ved ulike energitiltak, i boligeiers individuelle bolig, basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon (matrikkelen) og systemets algoritmer ifht. byggeskikker og attributter i ulike tiår, med mer. 

Estimatet for energibruk i boligen kan spisses ytterligere i tjenesten med egen informasjon, som installerte energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser, avvikende gjennomsnittstemperatur i boligen, antall mennesker i boligen, egne strømpriser, med mer. 

Energianalysen med estimert energimerke, reduksjon i energibruk og CO2-utslipp fra boligen, kan man få tilsendt på e-post fra tjenesten.

Energiportalen er 100 % objektiv. Leverandørene av tiltak listes opp på bakgrunn av geografisk nærhet til boligadressen man har søkt på. Leverandørinformasjonen er hentet fra mesterforbundene og oppdateres jevnlig. Leverandørene har ingen kommersiell kobling til Energiportalen.

Standard verdiene er basert på litteraturstudier(byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder) og landsomfattende spørreundersøkelser(Norstat) for å kartlegge endringen som har skjedd i boligmassen fra byggeår og frem til nyere tid. Grunnlaget ble utarbeidet i forbindelse med «Potensial og barrierestudien» utført på oppdrag for Enova hvor en av oppgavene var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen, og se hva som skulle til for å løfte hele boligmassen opp på nivå med dagens energikrav. Bygningsstatistikken ble levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjon danner grunnlag for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet. Med småhus menes rekkehus, tomannsbolig etc. 

Bruk av tjenesten

Ved å gjøre et adressesøk på en bolig i Energiportalen vil boligen plasseres i en av de 21 boligmodellene med tilhørende energirelaterte egenskaper. Basert på antall etasjer, etasjetype, taktype(skråtak, flatt tak og tak mot kaldloft), bygningsform og vindusareal utføres en arealberegning som grunnlag for energiberegningen. Boligeieren kan endre flere av forutsetningene hvis de mener at det ikke stemmer overens med deres bolig, eksempelvis at veggene er etterisolert, vinduene er skiftet, dusjvaner, innetemperatur, energikilder, med mer. Det legges alltid en standard verdi til grunn hvis boligeier ikke gjør en endring. Resultatet er et estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutslipp for dagens bolig.

Dagens bolig kan videre benyttes til å vurdere nye tiltak for å se hvilken effekt det har på energibruk, energikostnad, energimerke og reduksjon av klimagassutslipp. Tiltakene kan enten vurderes enkeltvis eller samlet. Merk at summen av tiltak som vurderes enkeltvis ofte ikke vil være lik summen av de samme tiltakene vurdert samlet fordi tiltakene påvirker hverandre. Energiportalen har utarbeidet forutsetningene for de ulike tiltakene og vil med andre ord ikke være farget av produktleverandørene. 

Målgrupper Energiportalen

Kommuner
Boligeiere
Produktleverandører

Nettsted

Kontakt oss


GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.