Energiportalen

Energiberegning av boliger

Energiportalen.no er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Den gir deg et objektivt estimat på dagens energibruk.I tillegg ser du effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattime, kroner og CO2-utslipp.

Tjenesten er lisensbasert og tilbys vanligvis til boligeiere via kommuner, banker, energiselskap, byggevarekjeder eller produktleverandører. For privatpersoner er Energiportalen en gratis objektiv tjeneste.

Slik fungerer Energiportalen

Når du gjør et søk på en adresse, vil denne plasseres i en boligmodell med visse energirelaterte egenskaper. Basert på antall etasjer, etasjetype, taktype, bygningsform og vindusareal, utføres en arealberegning som danner grunnlaget for energiberegningen.

Estimatet for energibruken i boligen kan spisses ytterligere ved å legge inn egen informasjon. Kanskje er veggene dine nylig etterisolerte eller vinduene skiftet? Eller er det gjort energitiltak som ikke er registrert i offentlige databaser? Å legge inn data som avvikende gjennomsnittstemperatur, antall personer som bor der, egne strømpriser, dusjvaner, etc, får du et enda mer presist utgangspunkt.

Hvis du derimot ikke gjør noen endringer, vil det alltid legges en standardverdi til grunn for energiberegningen. Resultatet du får til slutt er et estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutslipp. Du kan velge å få energianalysen tilsendt på epost.

Energibesparende tiltak

Hensikten med Energiportalen er å bevisstgjøre deg på hvilke tiltak du kan gjøre for å spare kilowattimer, kroner og CO2-utslipp. Når du velger ett eller flere tiltak ser du umiddelbart hvor mye du kan spare i året.

Les også: Energisjekk boligen din og se hva du kan spare.

Energiportalen gir dessuten informasjon om lokale støtteordninger og tiltak som kan gi støtte fra Enova. I tillegg får du oversikt over lokale leverandører med geografisk nærhet til boligadressen du har søkt på. Disse er hentet fra mesterforbundene, oppdateres jevnlig og har ingen kommersiell kobling til Energiportalen.


Slik er tjenesten bygget opp

Grunnlaget for Energiportalen ble etablert gjennom «Potensial- og barrierestudien» som ble utført på oppdrag for Enova i 2011. Oppgaven var å kartlegge energibruk i den norske boligmassen og se hva som skulle til for å løfte denne opp på nivå med dagens energikrav.

Bygningsstatistikken er levert av Prognosesenteret AS, fordelt på antall boliger, boligtype og byggeår på kommunenivå. Informasjonen danner grunnlaget for 21 bygningsmodeller fordelt på 7 byggeperioder og boligtypene enebolig, småhus og leilighet.

Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Verdiene bygger på studier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser, gjennomført av Norstat, blitt benyttet. Dette for å kartlegge endringer som har skjedd i boligmassen fra året boligene ble bygget og frem til nyere tid.

Målgrupper Energiportalen

Kommuner
Boligeiere
Produktleverandører
Energiselskap
Banker
Byggevarekjeder

Nettsted

Logo Energiportalen

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss