Personvernerklæring

Simenergi AS tilbyr verktøy for å simulere energibruk og inneklima i alle typer bygg. 

Vi tilbyr gratis energianalyse av boliger gjennom tjenesten Energiportalen.no og vi leverer programmet Simien som en nedlastbar windows applikasjon.

Vi følger alle lover (EUs personvernforordning). 

Vi kommer ikke til å kontakte deg som privatperson i forbindelse med markedsføring, salg eller andre sammenhenger. 

 

Gratis energianalyse på Energiportalen.no

Vi lagrer ingen person opplysninger på energiportalen.no. Vi samler data om hvilke boliger som har gjennomført energianalyse, men vi har ingen data på hvem som har utført energianalysen eller den faktiske energistatusen i boligen. Ingen av opplysningene du legger inn i tjenesten vil bli synlige for andre brukere. 

Hvis du sender energianalysen på epost til deg selv gjennom funksjonen «lagre og send analysen», vil du motta en epost fra vårt system. Din epost blir ikke lagret. 

Vi benytter informasjonen på gjennomførte energianalyser til generell statistikk og ingen opplysninger kan kobles til deg som privatperson. 

 

Datainnsamling og cookies 

Simenergi AS bruker ikke cookies i forbindelse med din bruk av våre systemer, så avbrutte energianalyser på Energiportalen.no kan derfor ikke gjenopptas. Unntaket er hvor du har lagret energianalysen og sendt den på epost til deg selv eller andre. Du vil motta en unik link for å åpne energianalysen – og du kan gjenoppta energianalysen ved å klikke på linken en gang til.

Våre offentlig tilgjengelige hjemmesider, altså nettstedet du nå besøker, tar i bruk cookies og tilsvarende teknologi for å måle besøkstall og bruken av hjemmesidene, men det vil aldri være mulig for oss å identifisere et enkeltindivid. Tekniske data kan også bli lagret, igjen med tanke på kvalitetssikring og videreutvikling.

 

Lagring og datasikkerhet 

All informasjon som vi samler inn, kan lagres i inntil to år etter at formålet med innsamlingen er avsluttet. Det for å muliggjøre intern kvalitetssikring og for at oppdragsgiver kan kontrollere metode og resultat.

Alle våre lagringsområder har sikkerhetstiltak som skal forhindre at informasjon endres, kommer på avveie eller blir misbrukt. Interne rutiner er utarbeidet for å minimere risikoen for feilaktig behandling av data blant våre ansatte.

 

Annet  

Du har alltid rett til å få vite hvilken informasjon vi har lagret om deg.

Ved spørsmål kan du kontakte vårt personvernombud (se neste avsnitt).

Hvis du mener at vi har håndtert dine personopplysninger i strid med reglene, så kan du klage til Datatilsynet.

 

Behandlingsansvarlig og Personvernombud 

Den ansvarlige for personopplysninger i Simenergi AS er daglig leder Nicolai Dirdal. Dette innebærer at han har det overordnete ansvaret for håndteringen av personopplysninger vi samler inn. I tillegg har vi et eget personvernombud, Jørgen Brannstorph, som er registrert hos Datatilsynet.

 

Personvern ombudets oppgaver:

  •  Informere og gi råd til virksomheten og de ansatte
  •  Bidra til etterlevelse av forordningen og virksomhetens personvernpolitikk
  •  Gi råd om, og delta, i konsekvensanalyser
  •  Fungere som kontaktpunkt mellom Datatilsynet og virksomheten

 

Personvernombud Jørgen Brannstorph kan kontaktes på mail (link til jb@prognosesenteret.no)

Kontakt oss