Energimerket: Et samspill mellom to karakterer

Hvordan fungerer energimerket?

Energimerket er et samspill mellom to karakterer: Energikarakter og oppvarmingskarakter. De opererer uavhengig av hverandre. Derfor er det mulig å oppnå et høyt resultat i den ene, og et lavt resultat i den andre. Helhetlig gir energimerket en pekepinn på energistandarden og energieffektiviteten i boligen.

Energimerket bilde telefon

Energikarakteren – fra A til G

Energikarakteren forteller hvor energieffektiv boligen er. Karakteren rangeres fra A til G, hvor A og B er de mest energieffektive byggene. Bygg som omtales som passivhus, nær nullenergihus eller plusshus regnes med her. De oppfyller de strengeste kravene til energieffektiviteten, sammenlignet med D-G karakteren. Eldre bygg har en lavere karakter, fordi de er bygget etter eldre forskrifter. C karakteren tilfredsstiller de nyeste byggeforskriftene, og er ofte blitt oppgradert med nye oppvarmingsløsninger.

Oppvarmingskarakteren – fra grønn til rød

Oppvarmingskarakteren vurderer hvordan boligen blir varmet opp, og hvor stor prosentandel av oppvarmingen som kommer fra fornybare energikilder. Karakteren er fargebasert, der grønn er det beste og rød det motsatte. Denne karakteren gir informasjon om hvor mye av bygget som benytter seg av fornybare kilder under oppvarmingen. En grønn karakter vil si at boligen bruker fornybare kilder for å varme opp bygget. Dette er kilder som solenergi, bergvarme og uteluften. Rød oppvarmingskarakter forteller derimot om hvor avhengig bygget er av elektrisitet og andre ikke fornybare kilder.

Fordelene med et høyt energimerke

Et høyt energimerke øker verdien av eiendommen og gjør bygget mer attraktivt. Andre positive effekter er lavere strømregninger, bedre inneklima og komfort, samt at man bidrar til en grønnere fremtid. Ved å gjøre en energianalyse av bygget vil man avdekke hvilke tiltak som skal til for å oppgradere energimerket og få et mer energieffektivt bygg.

Hvordan gjøre en energianalyse og finne energimerket?

Vi tilbyr Energiportalen som er et energiberegningsprogram rettet mot eiere av eneboliger, småhus eller leiligheter. Tjenesten er lisensbasert og tilbys via kommuner, produktleverandører, energiselskap, banker og byggevarekjeder. Portalen gir en grundig energianalyse av bygget/boligen og et nøyaktig estimat på energibruk, energikostnad, energimerke og klimagassutgifter. 

Ingeniører i byggebransjen, byggmestere, takstmenn, arkitekter og andre profesjonelle fagmiljøer bruker Simien. Beregningsprogrammet er også lisensbasert og tilpasset gjeldende byggeforskrift og krav til energimerking.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss