Energirådgivning

Gratis og objektiv energirådgivning

Siden 2014 har vi gjennomført kampanjer for å motivere boligeiere til å gjøre energieffektiviserende tiltak i egen bolig. Høye strømpriser har gjort behovet for å spare energi mer aktuelt enn noensinne. I det senere har også energirådgivning overfor boligselskaper og bedrifter aktualisert seg.

Energieffektivisering

Energirådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker energi mer effektivt og klimavennlig. Energiberegning på energiportalen.no og befaring med en objektiv energirådgiver vil bidra til dette. Rådgivningen skal gi svar på spørsmål boligeier har:

 • Hvordan sparer jeg strøm?
 • Hva sparer jeg på å bytte vinduer?
 • Lønner det seg å etterisolere vegger og tak?
 • Hva slags varmepumpe skal jeg investere i?
 • Kan solcelleanlegg være et alternativ?
 • Hva er smart strømstyring?
 • Når skal jeg lade elbilen?
 • Hva får jeg i Enovastøtte?
 • Har kommunen min noen støtteordninger?

Hvorfor energirådgivning?

Våre klima- og energirådgivningskampanjer gjennomføres i samarbeid med fylkeskommuner, kommuner, banker og andre som ønsker å tilby sine kunder denne muligheten. Rådgivningen er nøytral, objektiv og gratis for boligeierne. Det viktigste er å bevisstgjøre folk til å gjøre tiltak. Noen ganger har boligeiere et konkret rehabiliteringsbehov. Andre ganger handler rådgivningen om hvordan man generelt kan redusere strømforbruket i boligen sin.

Det er flere grunner til at energiberegning og befaring med en objektiv energirådgiver kan være smart. 

 • Strømutgiftene er høye
 • Støtteordningene er vanskelig å forstå
 • Egen økonomi er en begrensning
 • Råd man får fra andre er ofte ikke objektive
 • Det er usikkert hvilke tiltak som er best for min bolig

Dette inneholder en kampanje

Det er viktig at våre kampanjer skal være enkle å gjennomføre. Derfor leverer vi en ferdig pakke med kampanjenettside, tilpasset energiportal, oppstartsmateriell og energifaglig innhold til bruk i egne kanaler.

 

Slik foregår en time med objektiv energirådgiver 

Det første en boligeier gjør er å bestille en rådgivningstime i en kalender på kampanjens landingsside. Deretter kontakter energirådgiveren boligeieren til avtalt tid. Ofte skjer befaringen digitalt på FaceTime eller Google Duo, noen ganger på telefon. Men vi gjør også fysiske befaringer.

Informasjon fra boligeier og data fra Energiportalen danner grunnlaget for samtalen. Målet er å komme fram til konkrete tiltak som tilpasset boligens standard og husholdningens økonomi. Spørsmål om tiltakene vil få Enovastøtte vil også være tema.

Rådgivningstimen er gratis for boligeierne og helt uforpliktende. 

 

Enovastøtte

Enova og enkelte kommuner tilbyr støtteordninger til energitiltak og el-produksjon. Enovatilskuddet er en rettighetsbasert støtteordning for private husholdninger. Formålet med ordningen er å gi privatpersoner et initiativ til å gjennomføre tiltak for å bedre energibruken i egen bolig.

Flere kommuner tilbyr nå støtteordninger som kompletterer tilskudd fra Enova. Det kan være støtte til skifte av vinduer, etterisolere, skifte til rentbrennende ovn eller installere luft til luft varmepumpe. Vi anbefaler å undersøke hvilke støtteordninger din kommune eventuelt har.

Enova har også tilbud om kartleggingsstøtte og tilskudd til installasjon av varmesentral til borettslag og sameier. 

Energirådgiver vil kunne fortelle deg hvilke støtteordninger som er relevante for energitiltakene du vurderer, enten fra din kommune eller Enova.

Les også:

 

Bruk av Energiportalen

I tillegg til tilbud om rådgivningstime får alle boligeiere tilgang til energiportalen.no. Her er det mulig å sjekke hvor mye energi man bruker i hjemmet sitt. I tillegg kan man simulere seg fram til hva som reduserer energibruken, kostnadene og klimagassutslipp ved forskjellige tiltak. Eksempler på dette er mer isolasjon i vegger og tak, nye vinduer, bedre varmestyring i huset, eller bruk av varmepumpe til oppvarming. 

Kampanjemateriell

Vår erfaring er at en tett og god dialog før og under kampanjeperioden er nøkkelen til suksess. Vi pleier å sette opp et digitalt informasjonsmøte med alle involverte i forkant av kampanjen. Der går vi igjennom kampanjeplanen og tjenestetilbudet. 

I tillegg ønsker vi å gjøre det enkelt for kommunene eller selskapene å få markedsført tilbudet til boligeierne. Derfor tilbyr vi en oppstartspakke som vanligvis inneholder:

 • Tilpasset energiportal med eget design og mulighet for lokale tilpasninger

 • Egen landingsside hvor bestilling av rådgivningstime skjer i en kalender

 • Forslag til lanseringsartikkel på kommunenes eller selskapets nettsider

 • Forslag til lanseringspost til Facebook, etc.

 • Forslag til pressemelding

 • Innholdsplan med energirådgivertips og aktuelle artikler gjennom hele kampanjeperioden

 • Forslag til e-posttekst og materiell til bruk overfor lokalt næringsliv

Aktuelle kampanjer

Logo Viken fylkeskommune

Gratis energirådgivning med digitale befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere og boligselskap i 51 kommuner.

Logo Bærum kommune

Gratis energirådgivning med digitale befaringer og hjemmebesøk. Utvikling og godkjennelse av støtteordninger.

Logo Skien kommune

Gratis energirådgivning med befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere i hele kommunen.

Logo

Gratis energirådgivning med befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere i hele kommunen.

Gratis energirådgivning med digitale befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere i 26 kommuner.

Logo Agder fylkeskommune

Gratis energirådgivning med befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere i 25 kommuner.

Gratis energirådgivning med befaringer og tilgang til Energiportalen til boligeiere i 41 kommuner.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss