Våre produkter

Simien

Simien 6 er Norges ledende energiberegningsverktøyet rettet mot rådgivende ingeniører og andre fagperson som jobber med beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger. Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggeforskriften og energimerkeordningen. Programmet bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014. 

Vi opplever stor kundetilvekst fra tidligere TEK-sjekk brukere. SINTEF Community har foretatt en grundig vurdering av mulige løsninger og har kommet frem til at de ikke ser det formålstjenlig å oppdatere og videreutvikle TEK-sjekk Energi. Simien 6.0 oppdateres i henhold til gjeldende byggeforskrift og energimerkeordning.

Simien 7 er basert på den nye spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2020 som i større grad tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de bygningstekniske systemene for varme, kjøling og ventilasjon enn tidligere standarder. Programmet er nå i beta-test hos våre pilotbrukere og vil lanseres i 2021.

Simien online PRO åpner helt nye muligheter for funksjonalitet og integrasjon av tredjeparts data som forbedrer brukeropplevelsen. Skylagring, enkel fildeling, adressesøk og kobling mot Energimerkesystemet er noen av de nye funksjonene. Første versjon av programmet er i sluttfasen av utviklingsprosessen og vil lanseres i 2021.

Målgrupper Simien

Byggingeniører
Elektroingeniører
VVS-ingeniører
Arkitekter
Byggmestere
Takstmenn
Kommuner
Produktleverandører

Energiportalen​

Energiportalen.no er et energiberegningsverktøy rettet mot boligeiere. Tjenesten er lisensbasert og tilbys normalt sett til boligeiere via kommuner eller produktleverandører. Energiportalen gir et gratis og objektivt estimat på dagens energibruk, reduksjon i energibruk ved ulike energitiltak, i boligeiers individuelle bolig, basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon (matrikkelen) og systemets algoritmer ifht. byggeskikker og attributter i ulike tiår, med mer.

Målgrupper Energiportalen

Kommuner
Boligeiere
Produktleverandører

Nettsted

Kontakt oss


GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.