Våre produkter

Simien

Simien 6

Simien 6 er Norges ledende verktøy for beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger. Programvaren er rettet mot rådgivende ingeniører, energirådgivere, produktleverandører, arkitekter og byggmestere, med flere. 

Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggteknisk forskrift og energimerkeordningen. Programmet bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014. 

Tidligere TEK-sjekk bruker?

Vi opplever stor interesser fra tidligere TEK-sjekk brukere. Det har sammenheng med at  SINTEF Community har valgt å ikke oppdatere og vedlikeholde produktet innenfor dagens plattform. Slik begrunner de dette.  

Simien 7

Simien 7 er basert på den nye spesifikasjonen SN-NSPEK 3031:2020. Den tar i større grad hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og de bygningstekniske systemene enn tidligere standarder. Det gjør at du får nøyaktigere resultater på modellering av oppvarming, kjøling og ventilasjon.

Simien online

Online-versjonen er også basert på SN-NSPEK 3031:2020. Skyløsningen åpner for ny brukervennlig funksjonalitet og integrasjon av tredjeparts data. Skylagring, automatisk versjonshistorikk, enkel fildeling, adressesøk og kobling mot Energimerkesystemet, er noen av de nye funksjonene. Programmet er også tilpasset Futurebuilt 2021. Simien online PRO testes ut blant brukere høsten 2021 og forventes lansert tidlig i 2022

Målgrupper Simien

Byggingeniører
Elektroingeniører
VVS-ingeniører
Arkitekter
Byggmestere
Takstmenn
Kommuner
Produktleverandører

Logo til Simien

Energiportalen​

Energiportalen.no er et energiberegningsverktøy rettet mot boligeiere. Tjenesten er lisensbasert og du får vanligvis tilgang via kommunen din eller produktleverandører.

På Energiportalen får du gratis objektiv energianalyse av boligen din. Du ser effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattime, kroner og CO2-utslipp.

Tjenesten er basert på Norsk standard for energiberegning av bygg (NS 3031) og koblet opp mot offentlig tilgjengelig bygningsinformasjon. Standardverdiene er basert på litteraturstudier av byggeskikk og forskrifter fra forskjellige byggeperioder. I tillegg er landsomfattende spørreundersøkelser gjennomført av Norstat blitt benyttet.

Målgrupper Energiportalen

Kommuner
Boligeiere
Produktleverandører
Energiselskap
Banker
Byggevarekjeder

Nettsted

Logo Energiportalen

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss