Borettslaget tar sats etter energirådgivning

Sollia borettslag ligger i Hønefoss i Ringerike kommune. Det ble bygget i perioden 1975 til 1977 og består av fire blokker. I august 2023 hadde styreleder Knut Johansen besøk av energirådgiver Knut Olav Knudsen, i regi av Viken fylkeskommune. Etter timen var de sikre på at det ville lønne seg å bytte ut alle lyskildene i fellesarealene.

Sollia borettslag sett fra utsiden
Sollia borettslag i Ringerike kommune har benyttet seg av Viken Fylkeskommunes gratis energirådgivning for boligselskaper.

Bestilte rådgivningstime

Knut Johansen er fagutdannet rørlegger med 32 års erfaring i ventilasjonsbransjen. Også nestleder i styret har faglig bakgrunn. Sammen har de tenkt ut mulige energieffektiviserende tiltak som ville være til fordel for borettslaget.

– Vi hadde to innfallsvinkler. Den ene var led og den andre solceller, forteller Johansen.

Knut Johansen under ledbelysningen i et av fellesrommene i borettslaget. Styrelederen ser flere fordeler ved å snakke med en objektiv energirådgiver.

For å teste ut planen bestilte styrelederen en gratis rådgivningstime med energirådgiver Knut Olav Knudsen. Energirådgivningen er finansiert av Viken fylkeskommune og informasjonen fant han på Ringerike kommunes hjemmeside. Rådgivningstimen ble gjennomført i august 2023.

– Jeg opplevde rådgivningstimen som veldig positiv og til stor hjelp. Vi forstod hverandre godt og Knut Olav Knudsen støttet planen vår, sier Johansen.

Borettslaget er godt i gang med å bytte ut alle lyskilder i fellesarealer, som ganger og garasje, til ledbelysning. I tillegg installerer de bevegelsesfølere. – Ja, etter tre minutter slukker lyset. Vi synes det er greit at folk kan gå littegrann uten at lyset slukker med en gang, forklarer styrelederen, og fortsetter: – Det gamle systemet var med slaver. Vi hadde en sensor med fire, fem eller seks slaver, slik at vi tente hele rekka på en gang. Det var ikke veldig effektivt.

Trygt med tredjepartsvurdering

Det andre tiltaket med solceller kom opp som et forslag på generalforsamlingen i år. Det var et ønske om at styret skulle begynne å se på solenergi som et tiltak for å dekke inn en del av kostnadene til fellesarealet.

– Å få en tredjepartsvurdering av dette føles veldig trygt. For her kunne Knut Olav Knudsen fortelle at det skjer så mye på den teknologiske biten at det ville lønne seg å vente litt, sier Johansen. Det energirådgiveren siktet til handlet om at det i nær fremtid vil komme solcelleanlegg hvor man kan få utnyttet mye mer av overskuddsenergien enn hva dagens teknologi tillater.

Økt bevisstgjøring når alt blir dyrere

Energirådgivningen har gjort Johansen mye mer bevisst på bruken av energi.

– Vi følger jo strømbruken mer nå og ser at vi bruker mindre energi. Og det slår også ut på strømkostnadene, sier Johansen. Johansen er ikke alene om å kjenne på at alt blir dyrere. Strøm, renter og ikke minst vann og kloakk. – Hvis kommunaldirektøren får gjennomslag for sitt, så vil det jo si at vann og kloakkavgifter øker med 60 %. Det tilsier nesten 400 kroner ekstra i måneden per leilighet. Det er klart vi må se på andre løsninger hvor vi kan spare litt, sier styrelederen.

Styrelederens fem fordeler

Styrelederen trekker frem flere fordeler ved å engasjere en energirådgiver før store oppgraderinger skal gjøres i bygget. Det viktigste er at man bevisstgjort, og dermed tryggere på at investeringen vil være lønnsom for borettslaget og andelseierne.

  • Ta tak i de tiltakene som det er enklest å få resultater av. Da blir det enklere å foreslå nye tiltak senere.
  • Les av strømmen hver måned og skaff deg oversikt over energibruken og strømkostnadene. Et godt system på målingen gir mer kontroll.
  • La investeringene går over noen år slik at de ikke slår ut på fellesutgiftene. Det er lettere å få gjennomslag for mer når felleskostnadene holdes nede.
  • Bruk en energirådgiver for å teste ut ideene dine før dere setter i gang. Både aha-opplevelser og bekreftelser kan komme ut av en slik samtale.
  • Dokumentér overfor andelseierne at tiltakene fungerer. Da er det lettere å få gjennomslag for mer. Det er også en fordel å vise til at man har konferert med en objektiv ekspert. 

En god investering

Johansen gjentar flere ganger hvor fornøyd han er med rådgivningen han har fått. Det har gitt ham en styrket bevisstgjøring på at energitiltak er noe av det viktigste et styre kan holde på med i et borettslag. En ting er kostnadene, som for Sollia borettslag er på ca 300 000 kroner året i fellesområdene. En annen ting er miljøperspektivet.

– Det er jo noe av den viktigste jobben vi gjør i dag. Når vi snakker om energi, snakker vi også om klima. Ja, det er mange aspekter her som du bare kan plukke ned, avslutter Knut Johansen.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss