Vil bli miljøfylke nummer én med ENØK-tiltak

Møre og Romsdal fylkeskommune finansierer gratis energirådgivning til innbyggerne i fylkets 26 kommuner. Målet med kampanjen er at flere gjennomfører ENØK-tiltak i egen bolig. 

– Dette er et av flere tiltak for å bli miljøfylke nummer én, sier Per Oterholm, rådgiver for energi og grønn omstilling i fylkeskommunen. 

Skal bli selvforsynte på elektrisitet

I Møre og Romsdal er det en målsetning at fylket skal bli selvforsynte på elektrisitet. I dag ligger selvforsyningsgraden på 60 %.  – Vi bruker mer elektrisitet enn vi produserer i Møre og Romsdal. Da er det enten å produsere mer og/eller redusere bruken som gjelder, forteller Oterholm. 

I 2030 er målet å være klimanøytralt. Da skal fylket ikke slippe ut mer klimagasser enn hva den klarer å fange opp eller fjerne fra atmosfæren. Oterholm innrømmer at klimamålene er ambisiøse og at det kan være vanskelig å sammenligne seg med andre. Men oppskriften for å nå målene er å satse på energieffektivisering, fornybare energikilder og utslippsfri energi. 

– Kampanjen er et bidrag til å nå disse målene, spesielt energieffektivisering. Å redusere energibruk er en kjapp og effektiv måte å frigjøre energi på, sier han.

Per Oterholm er ansvarlig for kampanjen i Møre og Romsdal

Øke folks nysgjerrighet på energiøkonomisering (ENØK)

Oterholm håper på at kampanjen kan bidra til at mange flere får en interesse for ENØK, og at flere gjennomfører ENØK-tiltak i egen bolig. Kampanjen vil forhåpentligvis utløse flere gjennomførte tiltak også.  

–  Skal du nå ut til private husholdninger må terskelen for å gjøre noe være lav, mener Oterholm. ­– Det er mange lavthengende ENØK-tiltak som kan gjennomføres av alle og som ikke nødvendigvis krever stor innsats, som for eksempel sparedusjer. Du sparer fort noen kilowattimer (kWh) selvom du ikke gjennomfører noen store tiltak. 

I følge Oterholm handler ENØK om at sparetiltak ikke skal gå på bekostning av kvalitet og komfort. Å bytte til for eksempel sparedusj blir fort lønnsomt, og du kjenner ikke mye forskjell fra før til etter.

Regner med høyere strømpriser

Oterholm ser at Møre og Romsdal har vært heldige med at det har vært et overskudd av elektrisitet i nord. – De største begrensningene i nettet har vært sør for oss, men vi har også i kortere perioder hatt timespriser opp mot 6 kr/kWh, forteller han og fortsetter.

– Med så generelt lave priser som vi i Møre og Romsdal har hatt er det mer utfordrende å regne hjem ENØK-tiltak. Likevel må vi forberede oss på at elektrisitet er en begrenset vare og må regne med høyere priser her også. 

Lav terskel for å få energirådgivning 

Kampanjeelementene består av tilgang til energiportalen.no for alle husstander og hver kommune får 10 gratis timer til rådighet med en energirådgiver. Informasjon til bruk på nettsider og kommunens øvrige kanaler leveres ferdig, noe som i følge Oterholm har gjort gjennomføringen veldig enkel for både kommunene og fylkeskommunen.

–  Energiportalen er utrolig enkel å bruke. Den krever ingen stor teknisk forståelse eller innsikt, og er godt egnet til å bevisstgjøre folk om ulike ENØK-muligheter, forteller Oterholm. 

Han synes også den personlige energirådgivningen gir huseierne gode muligheter til å diskutere tiltak som de vurderer. Samtidig som de kan få nye ideer til ENØK-tiltak fra en profesjonell rådgiver med erfaring fra slike digitale befaringer. Han skulle helst ønsket at befaringene hadde vært gjennomført som hjemmebesøk, men har forståelse for at disse er digitale. – Hadde vi valgt fysisk befaring ville kostnaden vært en helt annen, sier han. 

Han legger til at det i Møre og Romsdal er flere gode energirådgivere som kan bistå huseiere med rådgivning. Og forhåpentligvis kan kampanjen gi ringvirkninger både for dem og øvrig lokalt næringsliv. 

Kontakt oss