Beregning av bygningers energibehov og energiforsyning – Norsk Spesifikasjon

En ny norsk spesifikasjon gir en beregningsmetode som tar hensyn til samspillet mellom bygningskroppen og bygningens tekniske systemer for varme, kjøling og energiproduksjon. SN-NSPEK 3031 erstatter SN/TS 3031 fra 2016.

Les mer om den nye spesifikasjonen

Kontakt oss