Kurs: Modellering i Simien 6.0

beregning av energibruk

Vi gjennomfører modelleringskurs i Simien 6.0 hver måned. Kurset går over to dager og hver kursdag er på ca. 2 timer. Kurset gjennomføres på Teams.

Kurset er en videreføring av innføringskurset og gir en dypere innsikt i hvordan man bygger modeller for ulike formål i Simien 6.0.

Du trenger ikke å ha gjennomført innføringskurset for å melde deg på modelleringskurset. Har du grunnleggende kompetanse i bruk av Simien, kan modelleringskurset være riktig for deg.

Kurset er delt opp i to økter:

  • Del 1: Modellering og praktisk oppgave
  • Del 2: Gjennomgang av oppgave og spørsmål

Se kursoversikt for informasjon om neste kurs.

 

Kontakt oss