Lanserer nytt kurs

Siden 2014 har vi holdt kurs for brukere av SIMIEN. Først som fysiske heldagskurs med hotellunsj, men så digitalt etter at pandemien kom. Nå består kurspakken av et innføringskurs for nye brukere og et modelleringskurs for litt viderekomne. I tillegg har vi på gang et helt nytt kurs som går spesifikt på tiltak og tiltakspakker i SIMIEN.     

         Kjell Dokka holder kurs i Simien
Utviklingssjef og kursholder Kjell A. Dokka har holdt kurs i SIMIEN siden 2014. Nå lanseres et kurs som går spesifikt på tiltak og tiltakspakker i SIMIEN.

Energiøkonomisering er trendy igjen

Nye tider fører til nye behov. Med kraftig stigende energipriser er det mange tiltak som plutselig blir mye mer lønnsomme. Å sette sammen tiltakspakker som senker årlige energikostnader er derfor blitt mer aktuelt det siste året.

Kurset viser hvordan man kan beregne effekten av ulike tiltak i SIMIEN. Det gis eksempler på hvordan tiltak påvirker hverandre og hvordan tiltakspakker kan settes sammen. Kurset forklarer også viktige parametere som kalkulasjonsrente, nåverdi og internrente.

Ulike tiltak påvirker hverandre

Et viktig moment er at tiltak påvirker hverandre i stor grad. For eksempel vil tiltak på bygningskroppen (etterisolering, nye vinduer, tetting, osv.) gjøre at tiltak på oppvarmingsanlegget blir mindre lønnsomme (fordi oppvarmingsbehovet synker). Det er ofte ganske kompliserte sammenhenger mellom ulike tiltak. Her kan SIMIEN brukes til å teste ulike kombinasjoner av tiltak slik at man kommer fram til den beste tiltakspakken.

Vi kommer også inn på andre bruksområder for tiltaksmodellen:

  • Oppnå en gitt energikarakter ved energimerking
  • Senke årlige CO2-utslipp pga. energibruk
  • Beskrive ulike alternative løsninger i prosjekteringsfasen

Dette kurset har varighet på to timer.

Generelle SIMIEN-kurs

Vi har valgt å dele opp i et grunnleggende innføringskurs og et modelleringskurs. Kursene går over to dager (tirsdag og torsdag). Varigheten er to pluss to timer.

Grunnleggende innføringskurs

Innføringskurset gir en generell forståelse av hvilke muligheter brukerne har i SIMIEN. På første kursdag er det litt teori og en gjennomgang av grunnarkitekturen i SIMIEN. På slutten presenteres en enkel oppgave som deltakerne kan prøve seg på før neste kursdag.

Den andre kursdagen presenteres løsning på oppgaven, som sammenlignes med løsningene som deltakerne har kommet fram til.

Grundigere modelleringskurs

Modelleringskurset går mer i dybden på hvordan du lager modeller for ulike formål. Enten det er for energimerking, evaluering mot byggeforskrifter, rene energianalyser eller vurdering av inneklima. Også her får deltagerne en oppgave å løse, som innebærer modellering for evaluering mot byggeforskrifter, samt modellering for en mer detaljert energianalyse.

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss