Enova dreier sin byggsatsing mot klima

Enovas byggsatsing dreies mot klima for å utløse markedsendringer som er nødvendig for å kutte klimagassutslipp i sektoren og omstille oss til et lavutslippssamfunn. Gå til nettsted >>

Kontakt oss