Simien

Beregning av energibruk og inneklima

Simien 6 er Norges ledende verktøy for energiberegning av bygg. Programmet brukes av ingeniører innenfor bygg, elektro og vvs, arkitekter, byggmestere, takstmenn, kommuner og produktleverandører. 

Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggeforskriften og energimerkeordningen. Programmet bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014.

Systemkrav og lisens

Simien 6 laster du ned og lagrer lokalt på maskinen. Du trenger en maskin som kjører Windows 7 eller nyere versjon. Programvaren er lisensbasert, og registreringsskjema finner du her.

Bruk av programvaren

Simien 6 har flere bruksområder, som evaluering mot byggtekniske forskrifter, energimerking og beregning av årlig energibehov. I tillegg kan du kjøre ulike simuleringer for å validere inneklima og dimensjonere oppvarming, ventilasjon og romkjøling. Det er også mulig å beregne lønnsomhet av ulike tiltak på bygningen.

Resultatvisning

Simulering av 1-30 døgn i vinterhalvåret. Brukes vanligvis for å finne nødvendig effekt for romoppvarmingen og varmebatterier i ventilasjonsanlegget.

Simulering av 1-30 døgn i sommerhalvåret. Brukes vanligvis for validering av inneklima ved dimensjonerende sommerforhold samt dimensjonering av ventilasjonsanlegg og eventuell romkjøling.

Simulering av et helt kalenderår. Beregner netto energibruk (energibehov) og levert energi til bygningen. Varighetskurver for temperatur og effekt oppvarming/kjøling vises også.

Bygningen sammenlignes mot kravene i byggeforskriftene (TEK07/TEK10/TEK16). Det evalueres mot energitiltak, energirammer og minstekrav. 

Levert energi beregnes og bygningen gis en karakter (A-G). Resultatene kan lagres i en xml-fil, denne kan lastes opp på energimerking.no for å få ut en offisiell energiattest.

Bygningen evalueres mot lavenergi/passivhuskriterier gitt i NS3700/NS3701.

Beregning av årlig besparelse, nåverdi og internrente for innlagte tiltak. Energibesparelse og reduksjon i klimagassutslipp beregnes også.


Målgrupper Simien

Byggingeniører
Elektroingeniører
VVS-ingeniører
Arkitekter
Byggmestere
Takstmenn
Kommuner
Produktleverandører

Logo til Simien

GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.

Kontakt oss