Simien

Beregning av energibruk og inneklima

Simien 6 er Norges ledende energiberegningsverktøyet rettet mot rådgivende ingeniører og andre fagperson som jobber med beregning av energibruk og vurdering av inneklima i bygninger. Simien ble lansert i 2008 og har siden vært videreutviklet og tilpasset endringene i byggeforskriften og energimerkeordningen. Programmet bygger på den dynamiske beregningsmetoden beskrevet i NS3031:2014. 

Systemkrav og lisens

Simien lastes ned og lagres lokalt på maskinen. Det kreves en maskin som kjører Windows 7 eller nyere. Programvaren er lisensbasert, og registreringsskjema finner du her.

Bruk av programvaren

Bruksområdet er evaluering mot byggeforskrifter, energimerking, beregning av årlig energibehov, validering av inneklima og dimensjonering av oppvarmingsanlegg, ventilasjonsanlegg og romkjøling. Det er også mulig å gjøre lønnsomhetsvurderinger av ulike tiltak på bygningen.

Resultatvisning

Simulering av 1-30 døgn i vinterhalvåret. Brukes vanligvis for å finne nødvendig effekt for romoppvarmingen og varmebatterier i ventilasjonsanlegget.

Simulering av 1-30 døgn i sommerhalvåret. Brukes vanligvis for å validere inneklima ved dimensjonerende sommerforhold samt dimensjonering av ventilasjonsanlegg og eventuell romkjøling.

Simulering av et helt kalenderår. Beregner netto energibruk (energibehov) og levert energi til bygningen. Varighetskurver for temperatur og effekt oppvarming/kjøling vises også.

Bygningen sammenlignes mot kravene i byggeforskriftene (TEK07/TEK10/TEK16). Det evalueres mot energitiltak, energirammer og minstekrav. 

Levert energi beregnes og bygningen gis en karakter (A-G). Resultatene kan lagres i en xml-fil, denne kan lastes opp på energimerking.no for å få ut en offisiell energiattest.

Bygningen evalueres mot lavenergi/passivhuskriterier gitt i NS3700/NS3701.

Beregning av årlig besparelse, nåverdi og internrente for innlagte tiltak. Energibesparelse og reduksjon i klimagassutslipp beregnes også.

Målgrupper Simien

Byggingeniører
Elektroingeniører
VVS-ingeniører
Arkitekter
Byggmestere
Takstmenn
Kommuner
Produktleverandører

Kontakt oss


GDPR: Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre tjenesten vår, spore og analyser, huske preferanser osv. Ved å bruke nettstedet vårt, samtykker du i disse informasjonskapslene. Klikk på "Info" -knappen for å lese våre retningslinjer for personvern.